Tryckguiden

Från Sveroks Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Tryckerier

De flesta kommuner har ett eget tryckeri som, med all säkerhet, får nyttjas av lokala ideella föreningar. Kontakta er kommun för att kolla om den tjänsten finns även hos er. Fördelen med att nyttja kommunens egna tryckeri är att det ofta blir billigare än via privatägda tryckerier.

Format, färger, upplösning etc

Format

Det går att trycka de flesta filformat men i regel kan man säga att .pdf alltid är gångbart. Andra bra format är:

  • .eps

Färger

De flesta tryckerier vill ha ert material i CMYK. Detta är en färgskala avsedd för just tryck (medans bildskärmar använder RGB). Vissa tryckerier och produktionsbolag vill dock ha i PMS (Pantone). Du kan göra om en bild från RGB till CMYK/PMS i de flesta bildprogram (t.ex Photoshop) via menyerna.

Upplösning

Foton och andra icke-vektoriserade grafiska element ska "alltid" vara i 300-dpi (dpi = Dots Per Inch och är ett mått på en bilds upplösning, på internet används i regel 72dpi). Här är en lista över vilken upplösning som är minimumkrav för olika behov:

  • Stora affischer (A1 och större): 150 dpi
  • Affischer och vanligt tryckmaterial: 300dpi
  • Internet: 72dpi

Om man använder en för låg upplösning (t.ex 150dpi i en folder) så kan bilderna upplevas som korniga och otydliga. Det ser billigt ut och ger inget bra intryck.

Flersidiga häften

När man trycker flersidiga häften är det lite olika i vilket format tryckeriet eller skrivaren vill ha trycksaken. Detta beror på vilken mjukvara som förbereder utskriften. Vissa program vill ha en pdf-fil eller motsvarande där varje ark är en egen sida i rätt ordning (1, 2, 3, 4, ...). Andra maskiner vill att du manuellt placerar bladen så att de bildar sidor färdiga för dubbelsidigt tryck (1, 4, 2, 3, ...). Kolla detta innan du börjar layouta, annars kan det bli mycket extra arbete.