Friformsdebatt

Från Sveroks Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Friformsdebatt är en mötesmetod som har använts på Sveroks riksmöte sedan 2008:1. Friformsdebatt är en form av open space där deltagarna fritt kan röra sig mellan olika gruppdiskussioner, till skillnad från debatten i plenum som styrs av presidiet. Under friformsdebatt gäller lagen om två fötter: alla är fria att röra sig när och var de vill, och om man känner att en diskussion inte är givande eller att man själv inte kan bidra mer så är det läge att gå vidare.

Praktiskt brukar friformen bestå av 6-8 moderatorledda diskussionsgrupper. Grupperna omfattar tillsammans alla motioner, verksamhetsplan och budget, tematiskt indelade i t.ex. “stadgefrågor”, “föreningsstöd”, etc. Ombuden kan diskutera och ställa frågor, författa nya yrkanden eller jämkningar eller på annat sätt fördjupa sig i de frågor de är mest intresserade av. Efter varje pass om 45 minuter återsamlas deltagarna i helgrupp och moderatorerna sammanfattar kort vad som har hänt på deras punkt, vilka frågor som är hetast och om det har kommit in några nya förslag. Därefter återupptas friformen igen. Sverok brukar ha tre eller fyra omgångar á 45 minuter, därefter brukar det kännas som att nästan alla frågor är färdigbehandlade och mötet är redo att gå in i plenumdebatten.

Kritik:

Friformsdebatten har fått mycket positiv kritik just för att den fyller sitt syfte, samt för att många idéer kommer fram vilket i sin tur leder till många nya yrkanden. En annan positiv aspekt är att ombud som tycker det är obehagligt att tala inför hela församlingen ska våga komma till tals. Den negativa kritiken har varit att friformsdebatten tar tid samt att det inte går att delta i alla debatterna samtidigt.