Budget

Från Sveroks Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Budgeten är den ordentliga "gissning" man gör angående hur föreningens pengar kommer att fördelas under året. Man jämför förra årets inkomster och kostnader med vad man tror kommer hända nuvarande år, och skriver upp vad pengarna ska gå till respektive komma ifrån. Budgeten är alltså ett hjälpmedel för styrelsen att komma ihåg och veta vad föreningen har bestämt att satsa på under året.

En del föreningar bestämmer budget på årsmötet, en del lämnar över det till styrelsen. Det som är viktigt att komma ihåg är att man inte kan gå ifrån budgeten hursomhelst när den väl är bestämd. Mindre justeringar kan alltid göras eftersom budgeten i grunden är en god gissning och inte specifika siffror, men större ändringar behöver föreningen och/eller styrelsen vara med och godkänna.

En budget måste för att vara användbar innehålla en intäktssida och en kostnadssida. Detta kan låta självklart men många missar intäktssidan och då blir det snabbt obegripligt när någon ny kommer in i arbetet. Skillnaden mellan förväntade intäkter och förväntade kostnader är förväntat resultat. Läs mer om de två olika typerna av budget under resultatbudget och likviditetsbudget.

Exempel på budget

Intäkter

Sverokbidrag: 10 000 kr
Medlemsavgifter: 5000 kr
Summa: 15 000 kr

Kostnader

Föreningströjor: 2000 kr
Hemsida: 2000 kr
Mötesfika: 1000 kr
Nya spel: 5000 kr
Summa: 10 000 kr

Resultat

Intäkter: 15 000 kr
Kostnader: 10 000 kr
Resultat: 5000 kr

Resultatbudget

En resultatbudget är den typen av budget man nog tänker på först när man hör ordet budget. Resultatbudgeten är en uppskattning av vilka intäkter och kostnader man har under en period, till exempel under ett verksamhetsår, och vad resultatet blir efter årets slut.

Man gör alltså en lista över förväntade intäkter (t ex bidrag, medlemsavgifter) och en över förväntade kostnader (t ex lokalhyra, mötesfika). Sedan tar man summan av intäkterna minus summan av kostnaderna, och får ett resultat. Om resultatet är positivt är intäkterna större än kostnaderna och föreningen går plus, och om resultatet är negativt är kostnaderna större än intäkterna och föreningen går minus.

Likviditetsbudget

En likviditetsbudget är en typ av budget som visar en uppskattning av hur mycket pengar man har vid en viss tidpunkt. Det kan till exempel vara så att det i resultatbudgeten står att man går 10 000 kr plus ett år, det vill säga intäkterna är 10 000 kr större än kostnaderna. Det är ju bra! Men det betyder kanske inte att man alltid har 10 000 kr extra att använda... Om en av intäkterna är Sverok-bidrag, och bidragen inte kommer förrän i december, så kanske det ändå finns kostnader redan i maj som man måste betala.

Då kan det vara bra med en likviditetsbudget som visar hur mycket pengar man har vid en viss tidpunkt, t ex per månad. (Enligt exemplet ovan: tittar man på resultatbudgeten för året ser det ut som om man har 10 000 kr, men tittar man på likviditetsbudgeten för maj månad har man snarare bara utgifter och inga 10 000 kr.) Det gör att man får bättre koll på när man ska betala saker och när man ska se till att få intäkterna klara.