Bankkonto

Från Sveroks Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Föreningen måste ha ett bankkonto annars kan inte Sverok eller andra bidragsgivare, till exempel kommunen, betala ut bidrag. Kontot får inte gå till någon privatperson utan måste gå till föreningen.

En förening kan öppna bankkonto genom Sverok för att göra det så enkelt som möjligt. Läs mer om hur man går till väga på hemsidan.

Om din förening vill välja en annan bank eller kontoform ska ni läsa den här guiden:

Hur gör man?

Ni går till en bank och berättar vilken typ av konto ni vill ha. Ta med ett protokoll där ni har beslutat vilka som är firmatecknare och som har uttagsrätt i föreningen. Här har vi ett protokollexempel som ni kan fylla i under ett styrelsemöte. Ta även med stadgarna för säkerhets skull.

Firmatecknare?

Firmatecknaren/arna är den/de som kan skriva på saker i föreningens namn. Som firmatecknare har man rätt att öppna konto, ingå avtal, skriva under rekvisitioner och i princip vad som helst som normalt kräver en underskrift. Det finns två sätt att teckna firma på om man är fler än en firmatecknare: Var och en för sig eller i grupp. Om man gör det var och en för sig så kan varje firmatecknare agera självständigt. Gör man det i stället i grupp så krävs det att alla som ingår i gruppen skriver under.

Vilket som är bäst är en smaksak - vill man ha flexibilitet så är firmatecknare som agerar självständigt bra. Känner man att kontoll är bättre och/eller det rör en större förening med en större omsättning kanske firmatecknadne i grupp är att föredra. Det går även att välja flera grupper med firmatecknare om man så vill.

Kontotecknare har rätt att skyffla pengar in och ut på föreningens konto(n), men har inga övriga rättigheter. Firmatecknare är automatiskt även kontotecknare.

Protokoll för föreningen Alea Acta Est Mötesdatum 2009-11-13

  1. Mötets öppnades.
  2. Nina Högberg valdes till mötets ordförande.
  3. Cecilia Bergfasth valdes till mötets sekreterare.
  4. Fredrik Nilson och Staffan Ericsson valdes att justera protokollet.
  5. Konto till föreningen. Styrelsen beslutade att skaffa ett bankkonto till föreningen.
  6. Val av firmatecknare. Styrelsen beslutade att välja Anna Svensson (19880429-0542) och Karl Larsson (19900211-0433) till firmatecknare. Firmatecknarna tecknar firma var och en för sig.

6. Mötets avslutande

Protokollet skrivs ut och justerarna, i det här fallet Fredrik och Staffan, signerar protokollet på alla sidor för att intyga att det stämmer med verkligheten.

Vad ska rapporteras till Sverok?

För att Sverok ska kunna godkänna ert bankkonto så behöver vi få in en kopia av ert kontobevis. Detta för att vi ska kunna se att kontot verkligen tillhör er förening och inte någon privatperson, företag eller liknande. Ett annat sätt är att skriva ut denna bankkontointygsblankett, ta med den till banken där ni pratar med en banktjänsteman som skriver under det åt er. Skicka sedan den färdiga blanketten och/eller kontobeviset till Sveroks kansli.

Vilken typ av konton ska man ha?

Det finns olika typer av konton. Vad ni ska välja för typ av konto beror lite på vad ni ska ha kontot till. Sverok kräver inte att ni ska ha någon speciell kontotyp utan det viktiga är bara att föreningen äger kontot, men vissa kommuner kräver att man har ett plustgiro för att man ska kunna få kommunbidrag.

Föreningskonto

De flesta banker har en typ av enkla konton som inte kostar något att ha och det innebär också att de ger ingen eller väldigt lite ränta. Dessa konton är bra för föreningar som bara vill ha ett säkert ställe att förvara pengarna på. De flesta föreningar klarar sig med ett sådant och den låga räntan gör inget eftersom pengarna förhoppningsvis ändå ska användas i verksamheten så fort som möjligt. Enklaste sättet att skaffa ett sådant konto är att gå in till en bank och be att få ett. De brukar vilja ha ett protokollsutdrag som visar vilka personer som har rätt att hämta ut pengar på kontot (firmatecknare kallas dessa) samt att man fyller i en blankett. Man kan också behöva ta med föreningens stadgar. Föreningen måste utse en myndig firmatecknare eftersom de inte accepterar att omyndiga öppnar konto åt en förening. Det går bra att utse en förälder till firmatecknare om det inte finns någon myndig i föreningen.

Nedanstående gäller när detta skrivs 2010. Det kan ändras med tiden men ger än då en fingervisning om hur det ser ut. För tillfället rekommenderar Sverok inga andra bankkonton än de föreningarna får öppna upp via Sveroks avtal med Nordea. Anledningen till att inga andra banker rekommenderas är att fler och fler banker har gjort sig av med sina föreningskonton och det är väldigt svårt att veta vad som gäller från bankkontor till bankkontor.


Nordea

Föreningar kan öppna bankkonton hos nordea via Sverok. Det öppnade kontot är 2010 gratis för föreningar. Kontot kommer dock stå på Sverok och inte på föreningen, men föreningen får förfoganderätt.

Vad är inte bra?

Sverok rekommenderar alla föreningar att inte ha ”kortkonton” eftersom det är svårt att få dessa bra redovisade för kassören. Det är också lätt att kassör eller annan i styrelsen tar ut pengar till något och sedan glömmer att redovisa det. Efter en tid kan det vara svårt att få överblick om vad föreningens pengar gått till. Det är också uppenbart lättare att ”försnilla” pengar.