Sveroks informationsbank

Välkommen till Sverok informationsbank. Som ett led i förbundets arbete med transparens och tydlighet kan ni här ta del av alla styrdokument och kanslidokument som används inom förbundet.

Ansvarig för denna webbplats är förbundssekreterare Tjarls Metzmaa och kanslichef Johan Groth.